หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:50:59


เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2018 ICBTS International Multidiscipline Research Conference ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วม ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง และ อาจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส นางสาวพัทธนันท์ กฤษณะกาฬ และนางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง ที่เข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้


ดูรูปภาพเพิ่มเติม --> คลิก