หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม จัดการอบรมและชี้แนะการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
ศิลปกรรม จัดการอบรมและชี้แนะการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-08-17 19:51:31


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมและชี้แนะการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษเพราะนักศึกษาต้องทำการงทะเบียนเรียนในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง รวมทั้ง ยังได้ชี้แนะการดูปฏิทินวิชาการเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดการต่างๆที่เกี่ยวกับงานวิชาการ เช่น การงทะเบียนเรียน การชำระค่าเทอม การเพิ่ม/ถอนรายวิชา เป็นต้น โดยในครั้งนี้ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ และอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมและดูแลคอยให้คำปรึกษาอย่าใกล้ชิด จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home