หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ออกแบบตกแต่งแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านบางวัว จ.สิงห์บุรี
นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ออกแบบตกแต่งแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านบางวัว จ.สิงห์บุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-11-17 12:49:23

(ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีและในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ดำเนินการส่งมอบป้ายและร่วมพัฒนาพื้นที่ออกแบบตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางสาวรภัส์วรีญ์ เทียมทันพร หัวหน้ากลุ่มอาชีพตำบลไม้ดัด เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง แนวทางการออกแบบศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรต้นแบบตามนโยบายสานพลังประชารัฐบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home