หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > Re – Feel หรือ ผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอมจากดอกดาวเรือง ผลงานนักศึกษา ออกแบบผิตภัณฑ์สร้างสรรค์
Re – Feel หรือ ผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอมจากดอกดาวเรือง ผลงานนักศึกษา ออกแบบผิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-19 18:03:20

ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางสาวอริษรา บุตรโคตร นักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เจ้าของผลงาน “Re – Feel หรือ ผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอมจากดอกดาวเรือง” ได้รับเหรียญทอง (Gold Medal)  จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าประกวดเวทีวิจัยระดับนานาชาติ ในงาน 2020 International Innovation and Invention Competition จัดขึ้น ณ The Ambassador Hotel – Taipei (2020IIIC) ประเทศไต้หวัน

โดยมีอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาและผลักดัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร และอาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home