หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > ชุดกระเป๋าสุภาพสตรีจากกระดาษเปลือกข้าวโพด ผลงานนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ชุดกระเป๋าสุภาพสตรีจากกระดาษเปลือกข้าวโพด ผลงานนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-19 17:43:02

ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


นางสาวแพรว แซ่ลิ้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงาน “ชุดกระเป๋าสุภาพสตรีจากกระดาษเปลือกข้าวโพด” ได้รับเหรียญทอง (gold Medal)  จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่เข้าประกวดเวทีวิจัยระดับนานาชาติ ในงาน 2020 International Innovation and Invention Competition จัดขึ้น ณ The Ambassador Hotel – Taipei (2020IIIC) ประเทศไต้หวัน

โดยมีอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาและผลักดัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา และอาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home