หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร. ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัล Bronze Medal Award จากประเทศเกาหลีใต้
ผศ.ดร. ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัล Bronze Medal Award จากประเทศเกาหลีใต้

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-06 15:08:24


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงานวิจัยได้รับรางวัล Bronze Medal ในการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรี ในงาน Korea International Women''s Invention Exposition 2020 (KIWIE 2020) ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นำเสนอในรูปแบบ วิดีโอคลิปบรรยายผลงาน ชื่อผลงาน "Non-woven fabric rubber leaves"

ขอบคุณผู้สนับสนุน สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี สงวนพงษ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบคุณภาพข่าวและเนื้อหาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home