หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > งานวิจัย Vetiver Paper ได้รับรางวัล Gold Award จากประเทศเกาหลีใต้ ผลงานอาจารย์และนศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานวิจัย Vetiver Paper ได้รับรางวัล Gold Award จากประเทศเกาหลีใต้ ผลงานอาจารย์และนศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-06 14:59:07

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัล Gold Medal ในการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรี ในงาน Korea International Women's Invention Exposition 2020 (KIWIE 2020) ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และนางสาวรัตนาภรณ์ ผ่องพันเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำเสนอในรูปแบบ วิดีโอคลิปบรรยายผลงาน ชื่อผลงาน "Vetiver Paper" กระดาษจากใบหญ้าแฝก โดยงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563


ขอบคุณภาพข่าวและข้อมูล : https://www.facebook.com/CPDssru
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home