หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาจิตรกรรม วิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
สาขาวิชาจิตรกรรม วิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-03-31 09:00:25
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจิตรกรรม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

website : https://far.ssru.ac.th

twitter : https://twitter.com/pr_far

instagram : far_ssru_fanpage

Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th