หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ทีมนักวิจัยจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ถ่ายภาพกับ อธิการบดี หลังจากคว้ารางวัลมาจาก โรมาเนีย
ทีมนักวิจัยจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ถ่ายภาพกับ อธิการบดี หลังจากคว้ารางวัลมาจาก โรมาเนีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-15 23:08:34


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำทีมนักวิจัยจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ร่วมถ่ายภาพกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และนักวิจัยจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมกันนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยทุกท่าน เนื่องในโอกาสที่ ได้รับรางวัลจากการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมในงาน European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ที่จัดขึ้น ณ Palace of Culture เมือง IASI ประเทศ ROMANIA ที่ผ่านมา
นักวิจัยจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงศ์  อินเกื้อ (หัวหน้าสาขาวิชา) อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร และอาจารย์คณิน ไพรวัรรัตน์