หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ได้รับรางวัล Gold และ Silver Medal
รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ได้รับรางวัล Gold และ Silver Medal

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 19:44:23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล

- เหรียญทอง การประกวด Korea International Women's Invention Exposition 2020 จากประเทศ เกาหลี

- เหรียญทอง การประกวด 2020 International Innovation & Invention Competition จากประเทศไต้หวัน

- เหรียญเงิน การประกวด 2020 International Innovation & Invention Competition จากประเทศไต้หวัน

ขอบคุณผู้สนับสนุน

-สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

-สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home