หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณบดี ร่วมพิธีบวงสรวง พระนางเจ้าสุนันทา ประจำปี 2560
คณบดี ร่วมพิธีบวงสรวง พระนางเจ้าสุนันทา ประจำปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:09:51

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 157 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีพราหมณ์ บวงสรวงโดย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ และพิธีสงฆ์จากพระสงฆ์วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร รวมถึงการแสดงรำถวายสักการะจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์