หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรมกับก้าวแรก... สู่การพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าพบหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงคราม
ศิลปกรรมกับก้าวแรก... สู่การพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าพบหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 15:40:01


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายวีระพงษ์ อ่างทอง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางอมรรัตน์ วงศ์จินดาบล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแนะนำตัวและแสดงตนขออนุญาตลงพื้นที่ชุมชนในเมืองสมุทรสงคราม พร้อมขอคำแนะนำชี้แนะ และขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นบ้าน ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งทางหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อมูลและบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชุมชนชาวสมุทรสงคราม การประกอบอาชีพต่างๆ ทำให้ได้ทราบว่า ในจังหวัดสมุทรสงครามนั้น มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมาย

 ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของขอบพระคุณที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองและได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก