หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม ผลักดัน!!งานวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ มุ่งพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงคราม
ศิลปกรรม ผลักดัน!!งานวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ มุ่งพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 15:55:26


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณาจารย์ตัวแทนจากสาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชนลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม "วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุทรลาดใหญ่" โดยมี นางจิราพร จันทร์คง เป็นประธาน โดยสมาชิกกลุ่มทำอาชีพนาเกลือ จึงนำเกลือสมุทรในแบบต่างๆมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า otop เช่น เกลือขัดผิว สบู่เกลือ เป็นต้น จากนั้นได้สนทนาสอบถามความต้องการต่างๆจากสมาชิกกลุ่ม เพื่อทางคณะศิลปกรรมศาสตร์จะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเป็นงานวิจัย พร้อมต่อยอดเป็นงานบริการวิชาการ เข้าพัฒนาชุมชนนี้และเติมเต็มสิ่งที่ชาวบ้านยังมีความต้องการต่อไป


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก