หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นิเทศศิลป์ มอบทุนการศึกษานักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
นิเทศศิลป์ มอบทุนการศึกษานักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-01-28 11:18:57

นางสาวศศิกาญจณ์ ทีวะทัศน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2นางสาวศิริวรรณ กระจาย นักศึกษาชั้นปีที่ 3


สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มอบทุนการศึกษา "นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2562 มอบโดย อาจารย์มารุต พิเชญวิทย์ หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวศศิกาญจณ์ ทีวะทัศน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนางสาวศิริวรรณ กระจาย นักศึกษาชั้นปีที่ 3

(มอบให้ในพิธีไหว้ครูครอบครูช่างสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home