หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-22 19:12:03ใกล้เข้ามาแล้ว กับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-31 กรกฎาคม 2561 หน่วยงานจัดการศึกษาต้องให้ความสำคัญและเตรียมพร้อมรับการตรวจนี้ งานประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับคณาจารย์แต่ละหลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ มาเป็นวิทยากร จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีเป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งยังร่วมเข้าฟังการอบรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน  


ดูภาพเพิ่มเติม อบรมประกันคุณภาพ.pdf