หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > เสพศิลป์ วังสวนสุนันมทา
เสพศิลป์ วังสวนสุนันมทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:41:23


เมื่อวันที่ 28-29  มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงาน “ศิลป์ สร้างสรรค์ สุนันทา ครั้งที่ 1” ซึ่งในงานนี้จะแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยๆ 3 กิจกรรม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรม “เสพศิลป์ วังสุนันทา” เป็นกิจกรรมที่เน้นการแสดงความเป็นศิลปกรรมที่สุด เพราะรวบรวมการแสดงของทุกสาขาวิชา โชว์บนเวที และมีการจัดเสวนาในหัวข้อที่ข้องกับการเป็นเป็นวังของมหาวิทยาลัย บรรยายโดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นอย่างดี หัวข้อเสวนา ได้แก่ หัวข้อ “เรื่องลี้ลับในวัง” ในวันแรก และหัวข้อ “ชาววัง(สวนสุนันทา) ช่างเล่า” ในวันที่สอง

นอกจากนี้ รอบๆบริเวณงาน ยังมีการออกร้านขายสินค้าและผลงานนักศึกษา อาหาร และบูท workshop ต่างๆที่น่าสนใจจากสาขาวิชาต่างๆของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้ผู้ร่วมงานสามารถเดินชม ช็อป ชิม ชิว ซึ่งเหมาะกับช่วงเวลายามเย็นที่แสนสบาย 

  สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “เสพศิลป์ วังสวนสุนันทา” นี้ หากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ยังจะได้รับ magnet ลวดลายน่ารักๆเป็นของที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วย


ดูรูปภาพเพิ่มเติม งานเสพศิลป์วังสวนสุนันทา.pdf