หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > นิเทศศิลป์ ประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 4/2561
นิเทศศิลป์ ประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 4/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-15 21:50:44


สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อการประชุมอนุมัติผลการเรียน /ทวนสอบ และเตรียมเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562