หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณบดี นำทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
คณบดี นำทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 16:22:44วันที่ 25 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2561 ในงานยังมีการทรงน้ำพระพุทธรูป บรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นผู้นำเริ่มพิธีรดน้ำขอพรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5


ดูภาพเพิ่มเติม รดน้ำสงกรานต์ท่านกร61.pdf