หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สวนสุนันทา ได้รับรางวัลในการ่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 โดย อว.
สวนสุนันทา ได้รับรางวัลในการ่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 โดย อว.

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-15 22:12:14

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี และนักศึกษา เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและถ่ายภาพร่วมกัน ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลในการสนับสนุนการจัดงาน “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” จากศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในการนี้ ขอขอบคุณท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันในครั้งนี้ 

อ่านข่าวรับรางวัล :  https://www.eduzones.com/2021/12/15/ssru-315/งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home