หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทบทวนภาระงาน
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทบทวนภาระงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 23:31:18

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ี เป็นประธานในการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับรองคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทบทวนและสรุปภาระงานที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home