หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-13 06:15:46


วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวจิตของนักศึกษา ณ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัยงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home