หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นศ.การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นำเสนอบทความในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศเบลเยียม
นศ.การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นำเสนอบทความในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศเบลเยียม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-15 22:28:59นายวชิราวุธ สว่างราภา นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้ไปนำเสนอบทความในเวทีระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “the study of upper northern lacquerware tableware products” ในเวที The ICBTS 2019 ณ กรุงบัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ซึ่งเป็นบทความจากวิทยานิพนธ์ในระดับชั้นปีที่ 4
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home