หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม กวาดหลายรางวัล โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร 2563
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม กวาดหลายรางวัล โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-02-13 14:37:48


เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับรางวัลการประกวดผลงานศิลปะ “การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ระดับอุดมศึกษา” จากโครงการดังกล่าว ดังนี้

รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นายธนพนธ์ อินสุภะ 

รางวัลชมเชย จำนวน 7 คน ได้แก่ นางสาวกุลนิษฐ์ เกื้อกูลวงศ์  นายปรมี พรหมแก้ว นางสาวนาซูลา ราเซะบิง  นางสาวลลิตา เมฆะวิภาต  นางสาวกนกอร ชากลาง  นายวริษฐ์ ปัณฐจารุพัชร์  และนายพุทธิพงษ์ อัคคะวงษ์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home