หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การนำเสนอบทความผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
การนำเสนอบทความผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-18 09:00:12


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (The 1st FAR SSRU undergrad conference) กิจกรรมช่วงบ่าย มีการนำเสนอบทความผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งมีผู้นำบทความเข้านำเสนอกว่า 80 บทความ โดยแบ่งห้องบรรยายเป็น 4 ห้องย่อย ได้แก่ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 ห้อง 58508 ชั้น 5 และห้อง 58510 ชั้น 5


ดูภาพเพิ่มเติม การนำเสนอ miniconference.pdf