หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > โชว์ตระการตา นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา ณ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
โชว์ตระการตา นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา ณ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-02-23 15:27:34


เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้นำการแสดงเข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร” ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การแสดงที่นำไปแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงชุดออนซอนอ้อนฝรั่ง การแสดงชุดฮีตฮอยเทียน และการแสดงชุดห้วนกวน ซึ่งทั้ง 3 ชุดการแสดง เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปแบบการแสดงเป็นงานนาฏกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนแนวคิดการนำเอาประเพณีและตำนานความเชื่อมาตีความและนำเสนอเป็นงานนาฏกรรมที่มีความทันสมัย งดงามแต่ยังรักษาไว้ซึ่งรากเหง้าของวัฒนธรรมทางการแสดงไทย