หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ไหว้ครู สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ไหว้ครู สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-02-03 15:41:56

เมื่อวันที่ 14 พฤศจขิกายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home