หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นาฏศิลป์ไทย ในพิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
นาฏศิลป์ไทย ในพิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-10 22:03:51


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) นำนักศึกษาแสดงรำในพิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home