หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สื่อนอกนำภาพถ่ายชุดการแสดงรำของนักศึกษาแขนงนาฏศิลป์ไทยเผยแพร่ผ่าน facebook fanpage
สื่อนอกนำภาพถ่ายชุดการแสดงรำของนักศึกษาแขนงนาฏศิลป์ไทยเผยแพร่ผ่าน facebook fanpage

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-18 20:48:35

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ภาพชุดการแต่งกายในชุดการแสดงรำของนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ถูกนำลงเผยแพร่ใน page ASEAN Society and Culture

ขอขอบคุณ เพจ ASEAN Society and Culture https://www.facebook.com/ASEANSocietyandCulture/ 


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home