หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > จิตรกรรม workshop ปั้นดินไทยเยื่อกระดาษ
จิตรกรรม workshop ปั้นดินไทยเยื่อกระดาษ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-10 23:03:05


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม โดยอาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม เชิญวิทยากร “คุณกบ” นายถาวร ความสวัสดิ์  จัดการบรรยายและ workshop ปั้นดินไทยเยื่อกระดาษ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในรายวิชาประติมากรรมสร้างสรรค์ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home