หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงได้ผ่านการคัดเลือกประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงได้ผ่านการคัดเลือกประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-09-06 19:29:24
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home