หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นักเต้นบัลเล่ต์จากประเทศลัตเวีย มาชมการเรียนการสอน นาฏศิลป์ไทย
นักเต้นบัลเล่ต์จากประเทศลัตเวีย มาชมการเรียนการสอน นาฏศิลป์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-02-23 15:41:14


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้าแขวงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Tsutomu Horiuchi ผู้แทนจากประเทศณี่ปุ่น พร้อมด้วยนักเต้นบัลเล่ต์จากประเทศลัตเวีย เพื่อมาชมการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย พร้อมกันนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนศิลปะการแสดง ได้แก่ ท่าร่ายรำของนาฏศิลป์ไทย กับการแสดงตะวันตกอย่างท่าทางการเต้นบัลเล่ย์ ของทั้งสองฝ่าย ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ