หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-17 14:29:04


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายเอกลักษณ์ สุริยะญาติ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับเกียรติบัตร "รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563" จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home