หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > นาฏศิลป์ไทย ร่วมนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชื่อชุด “โหยะย่อนน้อมนบครู"
นาฏศิลป์ไทย ร่วมนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชื่อชุด “โหยะย่อนน้อมนบครู"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:49:34เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย นำโดย อาจารย์ ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร อาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และนายรัฐศาสตร์ มลาศาสตร์ นักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยนำการแสดงชุด “โหยะย่อนน้อมนบครู” เข้าร่วมแสดง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 นอกจากการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์จากสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในศตวรรษที่ 21” โดยอาจารย์ภัทราวดี มีชูธน (ศิลปินแห่งชาติ) และการเสวนา หัวข้อ “แนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในศตวรรษที่ 21” ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


ดูภาพเพิ่มเติม ผลงานสร้างสรรค์ โหยะย่อนน้อมนบครู .pdf