หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอขอบพระคุณ สำหรับการบริจาคสิ่งของ "ศิลปกรรมปันน้ำ"
ขอขอบพระคุณ สำหรับการบริจาคสิ่งของ "ศิลปกรรมปันน้ำ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-01-19 10:09:15


รายชื่อผู้ให้ความอนุเคราะห์สิ่งของบริจาค ได้แก่

1. คุณวิศิษฐา จินดาลัด

2. อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศษฐกิจ

3. คุณจิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ

4. อาจารย์จรรจิรา โมน่า

5. นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

6. ผู้จัดการนิติบุคคลบ้านสุโขทัย 2

8. คุณณิชาภัทร เป้าคำศรี

9. คุณพัฒน์จิตต์ สุขอิ่มเจริญ

10. คุณรัตนาภรณ์ แสงวิลัย กองบริการการศึกษา


รับของบริจาคถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 ถึง 21.00 น.บริเวณชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์