หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ชิ้นสุดท้าย การตรวจศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาจิตรกรรม
ชิ้นสุดท้าย การตรวจศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาจิตรกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-18 08:50:16เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 4 (ผลงานชิ้นที่ 4) โดยรอบนี้จะเป็นการตรวจครั้งสุดท้าย นักศึกษาจะต้องนำผลงานทุกชิ้นมาแสดงให้อาจารย์คณะกรรมการตรวจพร้อมกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยรอบนี้จะเป็นการตรวจครั้งสุดท้าย นักศึกษาจะต้องนำผลงานทุกชิ้นมาแสดงให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจพร้อมกัน ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G 


ดูภาพเพิ่มเติม ตรวจthesisจิตรกรรม4-61.pdf