หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-12-19 17:19:17

เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ กำหนดตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์มารุต พิเชษฐ์วิทย์ หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกท่านเป็นกรรมการตรวจในครั้งนี้ มีนักศึกษานำผลงานที่ออกแบบเป็นอย่างดี เข้าทำการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการตรวจมากมายหลายชิ้น งานนี้น้องๆต่างผลิตชิ้นงานอย่างเต็มที่ และเตรียมตัวพร้อมนำเสนออย่างสวยงามและน่าสนใจเพื่อให้ได้คะแนนดีที่สุด จัดขึ้น ณ ห้องเรียน ชั้น 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ขอบคุณภาพ จาก สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ / อาจารย์มารุต พิเชษฐ์วิทย์