หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งสุดท้าย 100% สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งสุดท้าย 100% สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 15:13:28เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งสุดท้าย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งผลงานที่นำมาตรวจจะเป็นผลงานที่ถูกผลิตออกมาเสร็จสิ้น 100% แล้ว คณะกรรมการผู้ตรวจผลงานครั้งสุดท้ายนี้ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกท่าน ณ ห้อง 58302 คณะศิลปกรรมศาสตร์

 หลังจากนี้นักศึกษาจะต้องจัดแสดงผลงานชิ้นนั้นๆและนำเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ในวันที่ 12 เมษายน 2561 นี้ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2


ดูรูปภาพเพิ่มเติม ตรวจThesis100%ผลิตภัณฑ์.pdf