หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > เริ่มแล้ว!! การตรวจศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
เริ่มแล้ว!! การตรวจศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-02-23 15:22:21


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกท่านเป็นผู้ตรวจ ให้ความเห็นและให้คะแนนร่วมกัน

ผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องหาความเป็นตัวเอง รูปแบบที่ตนถนัดแล้วนำเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อได้ข้อสรุป นักศึกษาจะต้องผลิตชิ้นงานทื้งหมด 4 ชิ้น โดยจะแบ่งออกเป็นชิ้นละ 1 เดือน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจะทำการนัดตรวจผลงานทุกๆเดือนจนครบ 4 ชิ้น เมื่อสำเร็จการให้คะแนนศิลปนิพนธ์ ผลงานนักศึกษาจะถูกเลือกเพื่อนำจัดแสดง ณ หอศิลป์ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาชม ซึ่งสามารถติดตามกำหนดการจัดแสดงศิลปนิพนธ์ได้ต่อไปทางสื่อประชาสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์