หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ (นิเทศศิลป์) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษที่ มรภ.เลย
อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ (นิเทศศิลป์) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษที่ มรภ.เลย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-03-18 11:19:31


15-17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ "ผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ"

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก คุณPitchaya Khunsri