หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมการเขียนบทความและตีพิมพ์ลงฐานข้อมูล Scopus
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมการเขียนบทความและตีพิมพ์ลงฐานข้อมูล Scopus

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-10-29 10:50:53


วันที่ 8 ตุลาคม 2563 งานวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมการเขียนบทความและแนวทางการหาแหล่งตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ (Scopus) ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดการอบรม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home