หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.อวัสดากานต์ ภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”
อ.อวัสดากานต์ ภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-21 13:11:45วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล” ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมอบรมและส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล โดยในส่วนของการอบรมได้เชิญ อ.อวัสดากานต์ ภูมิ หรือ อ.แตงกวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากร 

คลิปอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage กองพัฒนานักศึกษา

(ขอบคุณภาพจาก คลิปการอบรม กองพัฒนานักศึกษา)

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home