หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม จัดอบรมให้กับบุคลากรพัฒนาศักยภาพและทัศนคติในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ศิลปกรรม จัดอบรมให้กับบุคลากรพัฒนาศักยภาพและทัศนคติในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-08-17 20:32:27


วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิขาการ โดยเชิญวิทยากรคุณภาพหลายท่านมาให้ความรู้และฝึกอบรมอย่างเข้มข้นใกล้ชิดตลอดทั้งวัน ได้แก่ คุณแจง วราพรรณ หงุ่ยตระกูล นักแสดงชื่อดังและเจ้าของบริษัท พรีเซนเทีย จำกัด (Prezentia Co.,Ltd.) พร้อมด้วยทีมงาน คุณนุ้ย วิทยา ทรัพย์ธนะอุดม และคุณตอย ยุทธพงศ์ บุญเต็ม ยังมีทีมวิทยากรจาก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่  ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล และคุณศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงรายงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home