หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โฉมใหม่!! ศิลปกรรมจะรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมติวเข้มให้นักศึกษารุ่นพี่ วิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาฯ
โฉมใหม่!! ศิลปกรรมจะรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมติวเข้มให้นักศึกษารุ่นพี่ วิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 17:36:31


เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมรับน้อง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการฝึกให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมการรับน้องที่เหมาะสม โดยเชิญทีมงานวิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาอบรมให้ความรู้และฝึกฝนน้องๆนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา 3 วันเต็ม นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

 สำหรับวิทยากร อาทิ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล เภสัชกรหญิง ชรรินชร เสถียร พร้อมด้วยทีมงาน ได้นำกิจกรรมที่จะฝึกตั้งแต่จิตสำนึกภายในของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความคิดดี มีความรักและสามัคคี พร้อมที่จะเป็นรุ่นพี่ให้กับน้องในปีการศึกษา 2561 นี้


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก