หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม จัดอบรมปีที่ 2 วิทยากรศูนย์จิตตปัญญาฯ ปรับทัศนคติใหม่ รุ่นพี่สโมฯ เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 62
ศิลปกรรม จัดอบรมปีที่ 2 วิทยากรศูนย์จิตตปัญญาฯ ปรับทัศนคติใหม่ รุ่นพี่สโมฯ เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 62

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-07-15 16:18:12


เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมรับน้อง) ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการฝึกให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมการรับน้องที่เหมาะสม โดยเชิญทีมงานวิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาอบรมให้ความรู้และฝึกฝนน้องๆนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา 3 วันเต็ม นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

 สำหรับวิทยากร อาทิ นางสาวประภาพร อนุมานไพศาล นายปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม พร้อมด้วยทีมงานและกลุ่มรุ่นพี่จิตอาสากลุ่ม สลึง ได้นำกิจกรรมที่จะฝึกตั้งแต่จิตสำนึกภายในของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความคิดดี มีความรักและสามัคคี พร้อมที่จะเป็นรุ่นพี่เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมรับน้องในปีการศึกษา 2562 นี้
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home