หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > “อมฤตา อัปสรา วาริช” การแสดงจากนาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา ในงาน UNITED NATIONS DAY 2019
“อมฤตา อัปสรา วาริช” การแสดงจากนาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา ในงาน UNITED NATIONS DAY 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-01 10:28:08วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากองค์กรสหประชาชาติประจำประเทศไทย ให้จัดการแสดงเฉลิมฉลอง เนื่องในงาน UNITED NATIONS DAY 2019 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย และอาจารย์มนัญชยา เพชรูจี้ นำนักศึกษาแขนงนาฏศิลป์ไทย แสดงในชุดการแสดงชื่อ “อมฤตา อัปสรา วาริช
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home