หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > workshop ศิลปะวัฒนธรรมและเครื่องดนตรีของประเทศอินโดเนเซีย จาก UNNES
workshop ศิลปะวัฒนธรรมและเครื่องดนตรีของประเทศอินโดเนเซีย จาก UNNES

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-09-17 13:26:09


วันที่ 11 กันยายน 2562 ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Universitas Negeri Semarang [UNNES] ประเทศ Indonesia นั้น ในการนี้ มีการจัดกิจกรรม workshop ให้ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและเครื่องดนตรีของประเทศอินโดเนเซีย บรรยายและสาธิต โดย Abdul Rachman, S. Pd., M. Pd. อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ของ UNNES และอาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร เป็นผู้ให้คำแปลภาษาไทยและอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น ณ ห้องปฏิบัตืการทางด้านนาฏศิลป์ไทย ชั้น 4

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home