หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > นิเทศศิลป์จัด workshop หัวข้อ "เทคนิคการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์"
นิเทศศิลป์จัด workshop หัวข้อ "เทคนิคการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-10-26 11:53:07


วันที่ 28 กันยายน 2565 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อาจารย์มารุต พิเชษฐ์วิทย์ จัดกิจกรรม workshop ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยหัวข้อการ workshop ได้แก่ "เทคนิคการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์" วิทยากรโดยคุณก่องกาญจน์ วงศ์ภาวิทย์ จัดขึ้น ณ หอศิลป์  ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home