หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > คณบดีมอบวุฒิบัตรนศ.สาขาวิชานิเทศศิลป์
คณบดีมอบวุฒิบัตรนศ.สาขาวิชานิเทศศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 13:50:16

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ในโอกาสที่นักศึกษาได้ทำคุณประโยชน์และช่วยงานในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายอนันต์ พุ่มดอกไม้ 2. นายอัคคภาคย์  ยังคุณ และ3. นายบัญญพนต์ ทวีทรัพย์มั่นคง เป็นนักศึกษาของสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 เกียรติบัตรนี้ มอบให้ไว้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ