หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผ้าบาติก
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผ้าบาติก

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-01-18 20:56:14


เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานฑูตอินโดเนีย จัดกิจกรรม workshop การทำผ้าบาติก ภายใต้โครงการ The 4th Indonesian Performing Arts Festival (IndoFest) จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา และผู้ที่สนใจ อบรมฟรี ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น Gงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home