หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > workshop saxophone by KURT BAER
workshop saxophone by KURT BAER

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:26:07


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ปฐมวัส ธรรมชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จัดกิจกรรม Workshop Saxophone (เครื่องดนตรีสากลประเภทเป่า) ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาทุกชั้นปี โดยได้เชิญ Kurt Baer นักแซ็กโซโฟนสัญชาติอเมริกัน ศิษย์เก่าจาก Indiana state university ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์พิเศษสอนแซ็กโซโฟนอยู่ที่ Indiana University Bloomington มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม Workshop ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง 

กิจกรรม Workshop Saxophone จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ